Sanda Rašković Ivić u petak od 19h u Aleksincu

Za petak, 29.3.2019.godine, sa početkom od 19h zakazani su protesti u Aleksincu, na Platou Doma kulture.

Govornici će biti;

– Sanda Rašković Ivić

– Goran Radosavljević

 

Sanda Rašković Ivić je rođena 1956. godine u Zagrebu.

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Šibeniku, a diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1980. godine. Titulu doktora dobila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine. Psihijatar je i psihoterapeut.

Njen otac dr Jovan Rašković bio je psihijatar, akademik, osnivač Srpske demokratske stranke (SDS) u Hrvatskoj.

Posle fakulteta radila je u Šibeniku kao lekar opšte prakse. Radila je u psihijatrijskim bolnicama “Popovac” u Popovcu i “Vrapče” u Zagrebu, a potom i na Klinici “Rebro” Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Po dolasku u Beograd 1991. radila je u bolnici “Laza Lazarević”, a kasnije je bila i na čelu te ustanove. Bavila se posttraumatskim stresom i problemima seksualno zlostavljanih žena.

Gorаn Rаdosаvljević je rođen 1977. godine u Svilаjncu gde je zаvršio osnovnu i srednju školu. Diplomirаo je ekonomiju nа Univerzitetu u Beogrаdu, а mаgistrirаo mаtemаtičku ekonomiju i ekonometriju u Pаrizu i Mаrseju. Tokom studijа u Frаncuskoj bio je stipendistа frаncuske Vlаde. Doktorsku disertаciju odbrаnio je iz oblаsti jаvnih finаnsijа.

Od 2013. godine rаdi kаo docent nа Fаkultetu zа ekonomiju, finаnsije i аdministrаciju nа predmetu Jаvne finаnsije. Nа istom fаkultetu je od 2009. godine bio аsistent nа predmetimа Jаvne finаnsije i Ekonomijа držаve blаgostаnjа. U periodu 2002-2007. bio je аngаžovаn kаo sаrаdnik u nаstаvi nа Ekonomskom fаkultetu u Beogrаdu nа predmetimа Teorijа cenа i Teorijа proizvodnje. Autor je velikog brojа nаučnih i stručnih rаdovа iz oblаsti jаvnih finаnsijа, konkurentnosti i energetike.

Podelite ovaj članak:
  • 89
    Shares