Ružić: Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2019.

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić izjavio je da se predloženim izmenama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru produžava primena tog zakona do kraja 2019, do kada će biti zabranjeno zapošljavanje u državnim službama.

“Smanjenje zarada, zabrana zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru su mere koje su do sada najviše doprinele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije”, rekao je Ružić obrazlažući set zakona iz njegovog resora u Skupštini Srbije.

On je kazao da je usled pozitivnih efekata primene zakona omogućeno manje restriktivno odlučivanje o potrebi novog zapošljavanja, a “naredne godine razmatraće se efikasniji sistemi koji će omogućiti korisnicima javnih sredstava efikasnije popunjavanje radnih mesta”.

Ružić je, obrazlažući predložene zakone koje se tiču plata, rekao da se menjaju rokovi od kojih počinje primena sistemskog i posebnih zakona o platama u pojedinačnim delovima javnog sektora i to za 1. januar 2020.

Kako je kazao, izmene su uslovljene potrebom da se sprovedu dodatne finansijske analize prelaska na nov sistem plata.

On je rekao da se predloženim izmenama Zakona o državnim službenicima definiše pojam kompetencija u procesu upravljanja ljudskim resursima, koji podrazumeva skup znanja, veština, osobina stavova i sposobnosti koje bi državni službenik trebalo da poseduje, koje oblikuju njegovo ponašanje i vode postizanju očekivane radne uspešnosti na radnom mestu.

Predložene su i odredbe kojim se uređuje da će se izbor među kandidatima u konkursnom postupku zasnivati na proveri tih kompetencija, ali se takav sistem uvodi i u funkciju vrednovanja rada državnih službenika.

Govoreći o izmenama Zakona o inspekcijskom nadzoru on je kazao da Srbija ima manjak inspektora u odnosu na potrebe svih oblika inspekcijskog nadzora i službenih kontrola, kao i u odnosu na evropski prosek.

“Upravo stoga, naš zadatak u narednom periodu biće i plan zapošljavanja novih inspektora, kao i stručno usavršavanje inspektora kroz obuke, radionice i savetovanja, u skladu sa novim mehanizmima datim kako izmenama i dopunama ovog zakona, tako i u skladu sa Zakonom o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu”, rekao je Ružić.

 

IZVOR http://rs.n1info.com

Podelite ovaj članak: