Почео зимски прелазни рок

Иако је тренутно пауза између две полусезоне, за клубове на територији наше општине као и за матични Савез нема паузе. Након успешно завршене пререгистрације креће зимски регистрациони период.

Зимски регистрациони период у 2019. години, за играче свих степена такмичења траје од 14.01.2019. до 08.02.2019. године закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије (Сл. лист „Фудбал“ ФСС, ванредни број 3 oд 16.06.2017. године) и Правилника о изменама и допунама Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС (Сл. лист ФСС „Фудбал“. ванредни број 9 од 24.05.2018. године.

Потребна документа :

1) Фотографија играча (уколико већ не постоји) ;

2) Лични документ (лична карта, путна исправа – пасош или извод из матичне књиге рођених уколико се ради о млађим малолетним лицима) ;

3) Као и сву осталу потребну документацију за регистрацију (захтев за регистрацију, исписницу, брисовницу уколико се мења регистрациони савез, фудбалски пасош играча) ;

Ако сте професионалац, онда и :

4) Професионални и стипендијски уговори о игрању (професионалци), искључиво на обрасцу ФСС, претходно овереним код нотара у складу са законом РС ;

5) Анекси уговора претходно оверени код нотара, у складу са законом РС ;

6) Записници о споразумним раскидима уговора, претходно овереним код нотара, у складу са законом РС,

– споразуме о уступању и раскиде споразума о уступању ;

За играче који се уступају потребно је :

7) Споразум о уступању искључиво на прописаном обрасцу ФСС, уз оверу ОФС/ГФС из чијег клуба одлази играч, играча и клуба у који играч долази а оверава и објављује надлежни савез клуба у који играч долази ;

– Најкраћи период на који се играч може уступити јесте период између два регистрациона периода, а трајање споразума о уступању није ограничено ;

– Споразум о уступања не може се раскинути пре истека најкраћег периода на који се може уступити (период од једног до другог регистрационог периода); СТРАНА 16 ФУДБАЛ, 09.01.2019. БРОЈ 2 – споразуми о уступању и раскиди споразума уписују се у легитимацију играча од стране надлежног ФСГ/ОФС који је играча регистровао, односно објавио раскид споразума.

На основу чл. 26-32. Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС, зимски регистрациони период могу користити :

– играчи свих узраста, свих степена такмичења, са исписницом, брисовницом и осталим документима, без обзира да ли су користили летњи регистрациони период 2018. Године ;

– непререгистровани играчи (исти могу и ван регистрационог периода), уз потврду да играч није пререгистрован овереној од стране надлежног ОФС/ГФС (уколико се ради о промени регистрационог савеза) ; – играчи аматери свих степена такмичења, који су у клубу провели најмање једну годину (у овом случају ако су у клубу били најмање од зимског регистрационог периода 2018. године), уз захтев за исписницу и потврду о брисању ;

– играчи аматери свих степена такмичења, приликом одласка у инострани клуб, који су у клубу провели најмање шест (6) месеци, у овом случају ако су у клубу били најмање од летњег регистрационог периода 2018 године, са исписницом, потврдом о брисању и фудбалским пасошем, или захтевима за исписницу и потврдом о брисању ;

– играчи који се уступају и играчи који долазе или се враћају из иностранства .

Podelite ovaj članak:
  • 20
    Shares