Отворен конкурс за доделу средстава у општини Алексинац

До 18.1.2019.године можете се пријавити на конкурс у општини Алексинац за доделу средстава по више различитих основа. Средства се додељују из буџета Републике Србије по више различитих основа. Укупан износ расположивих средстава је око 120.000 еура.

Детаљније информације можете наћи на званичном сајту општине Алексина

http://aleksinac.org/index.php/kalendar-janih-konkursa-2019

Ко може да конкурише за средства на јавном конкурсу

• удружења која су уписана у регистар надлежног органа, са седиштем на територији општине Алексинац;
• удружења која програм реализују у интересу грађана општине Алексинац и која се сходно свом Статуту баве културном делатношћу;
• удружења која програм реализују на територији општине Алексинац;
• удружења које су директно одговорна за припрему и извођење програма;
• Цркве и верске заједнице са седиштем на територији општине Алексинац, регистроване у складу са Законом цркве односно верске заједнице, уколико храм према интерним актима конкретне јединице о разврставању има елементе субјективитета за самостално поступање у правном промету;
• удружења која су поднела годишњи извештај за претходну буџетску годину, уколико су била носилац програма претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма/пројекта.
• удружења која су уписана у регистар надлежног органа, са седиштем на територији општине Алексинац;
• удружења која програм реализују у интересу грађана општине Алексинац и која се сходно свом Статуту баве социо-хуманитарном делатношћу;
• удружења која програм реализују на територији општине Алексинац;
• удружења које су директно одговорна за припрему и извођење програма;
• удружења која су поднела годишњи извештај за претходну буџетску годину, уколико су била носилац програма претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма/пројекта
• удружења која су уписана у регистар надлежног органа, са седиштем на територији општине Алексинац;
• удружења која програм реализују у интересу грађана општине Алексинац и која се сходно свом Статуту баве заштитом животне средине, заштитом животиња и сл;
• удружења која програм реализују на територији општине Алексинац;
• удружења које су директно одговорна за припрему и извођење програма;
• удружења која су поднела годишњи извештај за претходну буџетску годину, уколико су била носилац програма претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма/пројекта.
• удружења која су уписана у регистар надлежног органа, са седиштем на територији општине Алексинац;
• удружења која програм реализују у интересу грађана општине Алексинац и која су сходно свом Статуту удружења националних мањина;
• удружења која програм реализују на територији општине Алексинац;
• удружења које су директно одговорна за припрему и извођење програма;
• удружења која су поднела годишњи извештај за претходну буџетску годину, уколико су била носилац програма претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма/пројекта.

Podelite ovaj članak:
  • 25
    Shares