Dragan Mihajlović, savetnik za prava pacijenata

Foto Dušan Stevanović

Aleksinac već duže vreme ima savetnika za prava pacijenata. Ova uloga pripala je diplomiranom pravniku Draganu Mihajloviću, stalno zaposlenom licu u opštinskoj upravi Aleksinac.

Ukoliko ste ikada imali bilo kakvu primedbu koja se tiče zdravstveme zaštite u Aleksincu, bilo da je reč o Domu zdravlja Aleksinac ili Opštoj bolnici Aleksinac, jedno od mesta gde možete dostaviti žalbu je upravo Opštinska uprava u Aleksincu i to u kancelariji broj 47.

Telefoni zaštitnika prava pacijenata su

018/ 809 009  ili mobilni 060 21 822 11

Prema Zakonu o pravima pacijenata, savetnik pacijenata ima dvostruku ulogu:
– postupa po podnetom prigovoru pacijenta i
– daje potrebne savete i informacije o pravima pacijenata.
Savetnik pacijenata postupa po prigovoru na teritoriji lokalne samouprave na kojoj se nalazi zdravstvena ustanova na koju se prigovor odnosi, a stvarno je nadležan za postupanje po prigovorima pacijenata na uskraćivanje nekog od prava iz oblasti zdravstvene zaštite.

Zaštitnik prava osiguranih lica ima sledeće nadležnosti:
– pruža informacije osiguranim licima u vezi sa zaštitom prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja;
– pruža i obezbeđuje pružanje stručne i tehničke pomoći osiguranom licu u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja;
– obaveštava nadležnu organizacionu jedinicu Republičkog fonda o nepravilnostima u vezi sa izvršavanjem ugovornih obaveza davaoca zdravstvenih usluga;
– vodi podatke o broju i vrsti povreda prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja;
– izrađuje i dostavlјa izveštaje o radu nadležnoj organizacionoj jedinici Republičkog fonda.

Podelite ovaj članak:
  • 12
    Shares